Yurtdışında eğitim almış veya almak isteyen herkes kendine en az bir kez “yurtdışında okumama değer mi ? ” diye sormuştur. Nedenleri farklı olsa da yanıt hep aynıdır: EVET! Ülkemizdeki üniversitelerden bazıları dünyadaki en iyi üniversiteler arasında yer alsa bile yurt dışında okumak paha biçilmez bir kazançtır. Kişiyi tamamen yeni ve farklı dünyalar, düşünce yapıları, değerler, davranışlar ve algılarla kaşı karşıya bıraktığı için yurtdışında okumak yaşam değiştiren bir deneyim olabilir. Farklı bir kültürün içine karışmak, her bireyin açık fikirli olma kapasitesinin genişlemesine ve bilinmeyenin hem belirsizliğine hem de heyecanına uyum sağlamasına neden olur. Yurtdışında okumak gençlerin yeni arkadaşlar edinmesini sağlar. Bu arkadaşlar yeni dünyalar ve dünya görüşlerinin önünü açar. Bazı arkadaşlıklar daha derin duygusal, sosyal ve spiritüel bir seviyede karşılıklı etkileşimleri açığa çıkarabilir; bazıları ise yabancı bir ülkede ortak yapılan bir seyahate dayanarak yaşam boyu devam edebilir. Genellikle birbirinden çok farklı kültürler, diller, milliyetler ve ülkeler arasında köprü kurmayı başlatan bu arkadaşlıklardır. Yurdışında okumaya çoktan kanaat getirmişseniz, Polonya bunun için en doğru adreslerden biridir. Polonya, Avrupa’nın tam göbeğinde yer alan bir ülkedir. 2004 yılında AB’ye girmesinden beri hızla değişen Polonya modern birleşik Avrupa’da giderek önemli bir rol oynamaktadır. Polonya’nın akademik eğitim geleneği Muhteşem Kral Casimir’in bugün Jagiellonian Üniversitesi olarak bilinen Krakow Akademisi’ni kurduğu 1364 yılına dek uzanır. Dünyanın en eski akademilerinden biri olan Krakow Akademisi Bologna ve Padua’daki akademilere örnek olmuştur ve Prag’dan sonra Orta Avrupa’daki ikinci üniversitedir Bugün, Polonya yüksek öğrenim sistemi süratle gelişmektedir. Polonya, yüksek öğrenime kaydolan kişi sayısı açısından Avrupa dördüncüsüdür. 450’den fazla üniversite seviyesinde eğitim kurumunda toplam öğrenci nüfusu neredeyse 2 milyondur. Her yıl ortalama yarım milyon genç üniversite ve kolejlerde eğitimlerine başlamaktadır. Polonya’da üniversite seviyesindeki okullar Avrupa Yüksek Öğrenim Bölgesi’nin ayrılmaz bir parçası olarak 200’den fazla akademik çalışma alanı sunmaktadır. Bununla birlikte, okulların çoğunda eğitim yabancı dillerde de sunulmaktadır.

CEVAP VER