Karol Lipinsky Müzik Akademisi, sanatsal, bilimsel ve öğretim aktivitelerinin uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde içiçe geçtiği müzik kültürü için önemli bir merkezdir. Akademi her daim 600 öğrenci – enstrümantalistler, vokalistler, orkestra şefleri, müzik teorisyenleri, müzik terapistleri, öğretmenler, kilise müzisyenleri ve müzik hayatı organizatörleri – eğitmektedir. Öğrenciler, fevkalede uzmanlar eşiliğinde çalışarak bilgi ve beceri edinmektedir.

CEVAP VER