Gliński’nin dediği gibi, “farklı aşamalarda devam eden 80’den fazla restore etme süreci var, bu nedenle belirli işlerin geri kazanılması nedeniyle yakında tekrar görüşmeyi bekleyebiliriz”.

Kültür Bakanı, “İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana geçen süre, her zaman bireysel ve karmaşık olan hikayeler ve iyi niyet eksikliği nedeniyle sanat eserlerinin geri kazanılması konusunun çok karmaşık olduğuna” dikkat çekti.

The Minister of Culture pointed out that “the issue of recovering works of art is very complicated due to the period which elapsed since World War II, the stories that are always individual and complex, and the lack of goodwill”.