“Almanya’nın kendine hakim olmasına ihtiyacı var”

115
"Almanya'nın kendine hakim olmasına ihtiyacı var"

VARŞOVA(PCO) – Polonya Dışişleri Bakanı “AB’nin Alman liderliğine değil, Almanya’nın kendine hakim olmasına ihtiyacı var” dedi.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Avrupa Birliği’nin sadece Rusya’nın dış emperyalizmi tarafından değil, aynı zamanda özellikle Almanya’nın “iç emperyalizmi” tarafından da tehdit edildiği uyarısında bulundu.

Rau, Rzeczpospolita gazetesinde yayınlanan bir makalesinde “AB’nin Alman liderliğine değil, Almanya’nın kendine hakim olmasına ihtiyacı var” diye yazdı. Rau, Almanya’yı diğer üye devletler üzerindeki nüfuzunu arttırmaya çalışmakla ve AB’de uzlaşma aramak yerine çoğunluk oylamasını yaygınlaştırmaya çalışmakla suçluyor
Haziran ayında Avrupa Parlamentosu, tehditlere daha iyi yanıt verebilmek için AB anlaşmalarının değiştirilmesi çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. Önerilen tedbirler arasında, üye devletler arasında oybirliğinden nitelikli çoğunluk oylamasına geçilerek belirli konularda veto yetkilerinin kaldırılması da yer alıyor.

Ancak Rau, “topluluğun karar alma sürecinde yapılacak herhangi bir reformun… üye devletlerin gerçek özgürlük ve eşitlik koşullarını yaratarak ve böylece tüm emperyal arayış ve uygulamaları durdurarak tahakküm arzularını frenleme yönünde olması gerektiği” uyarısında bulundu.

Ona göre AB içindeki emperyalizm, “ortaklara hükmetme, onlara bir mantık empoze etme, haklarını, çıkarlarını, ihtiyaçlarını ve protestolarını görmezden gelme arzusundan” ibarettir.

Polonya ve diğer bazı üye devletlerin muhalefetine rağmen AB’de gaz kullanımına sınırlama getirilmesini buna örnek olarak Almanya’yı gösterdi. Aynı şekilde Ukrayna’daki savaştan önce Almanya, Polonya ve diğerlerinin protestolarına rağmen Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattını hayata geçirmişti.