Bakteriler İki Yüzme Alanının Kapanmasına Neden Oldu ! Uzmanlar Uyarıyor !

224

BAKTERİLER İKİ YÜZME ALANININ KAPANMASINA NEDEN OLDU

UZMANLAR UYARIYOR !

Yaz ayının gelmesiyle yüzme sezonu da açılmaya başladı. Sezonun ilk açılışı 25 Haziran Cuma günü Gdynia Redłowo ve Gdynia Śródmieście plajları oldu. Fakat uzmanlar bu plajlar için uyardı. Siyanobakterilerin çoğalması nedeniyle, sağlığınız tehlike de olabilir. Baş Sağlık Müfettişi Sanepid, Twitter üzerinden yaptığı açıklama da , siyanobakterilerin çok çiçek açması durumunda suya girmenin son derece tehlikeli ve yasak olduğunu belirtti.

  SİYANOBAKTERİ NEDİR ?

Enerjilerini fotosentez yolu ile elde eden bir bakteri türüdür. İsmini mavi renginden almıştır.Denizdeki nitrojen çevriminin önemli bir bileşeni ve okyanusun pek çok yerinde  ve ayrıca karada da bulunmaktadır. Oksijen üreten siyanobakterilerin 2,8 milyar yıl öncesine ait fosilleşmiş halleri bulunmaktadır. Siyanobakterinin karbondioksit ile fotosentez gerçekleştirmesi yeteneğinin, Dünya üzerindeki yaşam formlarının çarpıcı bir şekilde değişmesine ve âdeta yaşam çeşitliliğinin patlamasına neden olacak şekilde erken dönem dünya atmosferinin oksijenle dolmasına yol açtığı düşünülmektedir. Bitkilerdeki kloroplastlar ve ökaryotik algler siyanobakteri tarafından harekete geçirilir. Siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorundur. Su kütlelerinde organik kirlenme sonucu oluşan ötrofikasyon göl ve baraj göllerinin su kalitesinin bozulmasına ve siyanobakteriyel artışların oluşumuna ortam hazırlamaktadır. İnsanlarda çeşitli hastalıklara, kuş ve sucul canlılarda ölümlere sebep olan toksin üreticisi 40 farklı siyanobakteri türü bilinmektedir. Bu toksinler etkilerine göre hepatotoksin, nörotoksin ve dermatotoksinler olarak ayrılmaktadır.

SİYANOBAKTERİLERİNİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

İnsanlarda karaciğerde kanama ve kümülatif hasara neden olmakta, sindirim ve solunum sisteminde anormallikler, yaşamsal organlarda nekrotik zararlar ve deride kaşıntı gibi birçok hastalığa neden olmaktadır.