BAŞKAN ADAYLARI BAŞKAN OLURLARSA NELERİ YAPMAYI VAAD EDİYORLAR?

326

Wirtualna Polska için yapılan en son IBRiS anketine göre , başkan adayı yarışında altı aday sayılıyor. Aşağıda bu anketin sırasına göre bu altı kişinin en önemli ekonomik taleplerini sunuyoruz: Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak ve Robert Biedroń.

Hemen hemen tüm adaylar tekliflerini internette yayınlanan seçim programlarında sundular ve bunu yapmayan tek kişi Trzaskowski’dir, bu yüzden onun durumunda seçim mitinglerinden ve basın konferanslarından yapılan açıklamalara dayanıyoruz.

Şuan tahmini dağılım böyle görünüyor…

Şimdi gelelim vaadlere 🙂

Andrzej Duda:  – Sosyal programların sürdürülmesi  -Sürdürülebilir kalkınma stratejisinin devamı  – Salgın sırasında dayanışma ödeneği (Dayanışma ödeneği 1 Haziran – 31       Ağustos 2020 arasında verilen bir yardımdır. Miktarı ayda 1.400 PLN’dir. 15  Mart 2020 tarihli bildirimden sonra iş sözleşmesi feshedilen kişilere ve bu  tarihten sonra sözleşmesi akdedildiği sürenin geçmesiyle feshedilen kişilere ödenir.)  – Kırsal kalkınma ve su kıtlığına karşı mücadele  – “Polonya Ürünleri” kampanyasının devamı

  – Sis savaşı programı “2029 itibariyle, Polonyalılara sıcak bir ev ve daha düşük faturalar sağlayacak 103 milyar PLN fon tahsis edeceğiz. (…) Polonya Avrupa’nın yeşil ciğerleri olmalı. Ormanlarımıza bakalım. Hala ağaçlandırma programını desteklemek istiyorum” dedi.

  – Sağlık Fonunun Gelişimi “sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların 2024’te GSYİH’nın en az yüzde 6’sına kadar bir artış olacağını varsayan bir eylem”

 

Rafał Trzaskowski

  -“yerel kalkınma merkezleri” kuracak böylece hükümet bir şeye     yatırım yaparken gerçekten ihtiyacı olana yatırım yapacak 

-İşgücü piyasasında eşit fırsatlar.’ kadınlar ve erkekler işgücü piyasasında eşit fırsatlara sahip olmalıdır ‘ dedi. Ayrıca Polonya genelinde ücretsiz anaokulları ve kreşleri kuracağını da ekledi.

-Temiz hava yatırımları.

-Aileler için +500 programının sürdürülmesi.Yıllar boyunca, +500 devletin sosyal politikasının bir ayağı haline geldiğini ve elbette bu programı sürdüreceğini söyledi – Trzaskowski. Ayrıca şunları ekledi: +500 , şu anda biraz daha kötüye giden herkese yardım etmek için sistemimizin son derece önemli bir parçası ve ben onu her zaman savunacağım dedi.

-Sağlık bakımı finansmanını% 6’ya çıkarmak GSYİH. 

GSYİH: Gayrisafi yurt içi hasıla, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH, GSMH’den farklı olarak, bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. Bu tanımda belli bir zaman; bir ay, üç ay ya da bir yıl olabilir.

Władysław Kosiniak-Kamysz

– Sağlık harcamalarının yüzde 6,8’e çıkarılması GSYİH.

-% 30 tıbbi tesis çalışanI için daha yüksek maaşlar :  “İyi ücretli çalışanlar ailelerini desteklemek için ekstra kadro almaya zorlanmayacak ve yaşamak için yurt dışına göç etmek zorunda kalmayacak” Dedi.

-Sağlıklı gıdalar için %0 KDV:  “sağlıklı gıdalar sıradan olmalı ve fiyat, bulunabilirliğine engel olmamalı” ve “doğrudan gıda üreticileri sağlıklı gıdaların satın alınabilirliğini kaybetmemelidir”. “Bunu sağlamak için, geleneksel bir şekilde üretilen gıdalara% 0 KDV oranı eklemek gerekiyor”  dedi.

– 2030 yılına kadar Polonya yenilenebilir enerji kaynaklarında %50 RES payı

-“Polonyalı çiftçilerin ortak Avrupa pazarında eşit şartlarda rekabet edebilecekleri koşullar yaratmak” ve “Bu nedenle, yeni AB bütçesinde, Polonyalı bir çiftçiye yapılan desteklerin Fransa ve Almanya’daki çiftçiler tarafından alınan miktarla aynı olması gerekir.” Dedi.

– Vergisiz tutarın 8000 PLN’ye çıkarılması.

-Vergi olmadan emeklilik ve emeklilik olmadan çalışma

-Girişimci için gönüllü ZUS 

ZUS: bizdeki SGK

-50.000 PLN başlangıç ​​desteği : “Bugün, işlerine başlayan genç girişimciler işgücünün sübvansiyonlarından faydalanıyorlar. . Politikacı, cumhurbaşkanı olarak “operasyonları başlatmak ve 50.000 PLN’ye bir işyeri yaratmak için geri dönüşü olmayan sübvansiyon miktarını artırmak” önereceğini açıkladı.

– Silah endüstrisindeki değişiklikler: “esas olarak mevcut faaliyetleri sanayi ve ekonomi için yeterli fayda sağlamayan Polonya Silahlanma Grubunda” ve “tüm Polonya silahlandırma şirketlerine destek” de değişiklikler yaptı. PSL adayı, “yabancı şirketlerdeki emirlere ek olarak, bütçemize vergi ödeyen Polonyalı çalışanları istihdam eden Polonyalı girişimcilere askeri ekipman için milyarlarca sipariş vermeyi amaçlayan sistem çözümleri önereceğini” açıkladı.

 

Szymon Hołownia

-Eşit ebeveynlik yardımları: her ebeveynin aynı koşullar altında ebeveynlik yardımları ve hakları olmalıdır.

-Eşit ücret: Erkekler ve kadınlar için çalışma sektöründe eşit ücretler.

–  Hołownia emekliler üzerindeki vergi yükünü azaltmak için vergiden muaf tutarı artırmayı düşünüyor. Ayrıca programında “eşit haklar adına emekli çiftçilerin çalışmaya devam etmesine izin verilmesi gerektiğini” yazdı. Ayrıca, devletin yaşlılar için iş yaratan şirketlere vergi indirimleri sunması gerektiğine inanıyor.

-Ulaştırma altyapı yatırımları: Aday, Intercity’nin modernizasyonunu ve uluslararası TIR taşımacılığından yolları kurtarmak için doğu-batı ekseninde demiryolu yük transitinin inşasını duyurdu.

– Öğretmenler için 3800 PLN: Çalışmaya yeni başlayan öğretmenlerin maaşı en az 3800 olacak.

– 2030’da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji %40 oranında artıracağını vaad etti.

-Yüzde 7,7 Sağlık için GSYİH

– Krizdeki insanları ve şirketleri kurtarmak için kriz karşıtı yardımlar.

Krzysztof Bosak

-Ekonomik özgürlük.

– Ticaret hukukunun  sadeleştirilmesi: “iş hukukundaki değişiklikler makul ve öngörülebilir bir hızda başlatılmalı” ve “anayasa gerçek sözleşme özgürlüğünü güvence altına almalı ve girişimci üzerindeki kontrol sayısını ve sayısını en aza indirmelidir.”

– Ebeveynler için rahatlama: “vergi yasasının  çocukların yetiştirme masraflarını üstlenen ebeveynler için düşük hale getirerek ve rahatlama sağlayarak çocukların  yararını göz önünde bulundurması anayasal bir gereklilik”  

-Doğal kaynakların ulusal mülkiyeti: Doğal kaynakların çıkarılmasından elde edilen gelir, araştırma ve geliştirmeye yatırım yapılmalı ve sosyal amaçlı fon sağlayan ulusal bir temettü olmalıdır.

-Polonya, bir bütçenin eğer açıklığı varsa kabul edilmesini yasaklayan genel bir mali kuralı benimseyerek politikacıların sorumsuzluğuna karşı güvence altına alınmalı” dedi.

Robert Biedroń

-Ayda kişi başına minimum 1600 PLN emeklilik maaşı: “Baskın yasayı, sözde baskıcı yasayı ihlal ederek onlardan uzaklaştırılan üniformalı hizmet memurları için yaşlılık ve sakatlık aylığı alma hakkını geri yükleyeceğiz.”

-Kiralık 1 milyon yeni ucuz daire inşaası

– Yüzde 7,2’ye kadar Sağlık için GSYİH

-Hiçbir reçeteli ilacın 5 PLN’den daha pahalıya mal olmayacağına dair yasal bir garanti istiyor. Aynı prensip insülin pompaları, işitme cihazları ve inhaler gibi tıbbi cihazlar için de geçerlidir. Çocuklar, emekliler, emekliler, hamile kadınlar ve nakil hastalarının ücretsiz ilaçları olacak – dedi.

-Biedroń, 2021’de kömürden uzaklaşmak için bir plan sunacak ve “enerji bağımsızlığını, makul maliyetleri ve aynı zamanda enerji sektöründe çalışan herkes için güvenliği garanti eden” bir Avrupa iklim zirvesi düzenleyeceğini duyurdu.

-Salgın hastalığından etkilenen herkese yardım edilecek

-İşsizlik yardımlarının 1.800 PLN’ye yükseltilmesi

  •  +500  programının bakımı ve değerlendirilmesi