Dağlardaki Baca’ların Önemi

301

Polonya’da uzun süre yaşayanlar, bir şekilde ‘dağlılar’ ile ilgili şakalara veya onlara yönelik ayrımcı sözlere denk gelmiştir. Görece gelişmemiş ve kırsal oldukları düşünülüyordu geçmiş zamanlarda. Ancak günümüzde böyle ayrımcılık söz konusu bile değil. Yine de akıllarda ve dillerde bir ‘Baca’ kelimesi dolanıyor. Bacalar, dağlardaki baş çobanlara verilen isimdir. Bir baca olmak demek, itibar sahibi olmak demektir ve yerel çiftlik sahiplerinin ona güvenmesi şarttır. Daha düşük rütbeli çobana ise ‘juhas’ adı verilir.

Eskiden bacaların sihirli yeteneklere sahip olduğuna da inanılıyordu. Bu inanış ve bacalık mertebesi, her ne kadar günümüzde önemsiz hale gelmiş olsa da bazı dağlık bölgelerde bu gelenek devam etmektedir. Özellikle de Zakopane’de Tatra dağında yaşayan bacalara denk gelebilirsiniz. Podhale bölgesinde ise bacalar hala önemli bir mertebeye sahiptir. Ayrıca Zakopane’nin meşhur peyniri olan ‘Oscypek’, lezzetini bacalara borçludur.