Dünya Bankası: Polonya ekonomisi bölgedeki diğerlerine göre virüse karşı daha dayanıklı ve hatta bundan fayda sağlayabilir

384

Polonya’nın Dünya Bankası kıdemli ekonomisti, Polonya’nın mali durumu bölgedeki diğer ülkelerden daha iyi ve ekonomisi koronavirüs pandemisinin etkisine karşı daha dirençli. Orta vadede Polonya krizin etkilerinden bile faydalanabilir.

Business Insider tarafından aktarılan ISBnews ile yaptığı röportajda, “Polonya ekonomisi bölgedeki diğer ülkelerle benzer zorluklarla karşılaşsa da, mali durumu daha iyi ve çeşitlilik ve rekabet gücü sayesinde daha dirençli,” dedi.

Yetkili, “Polonya’nın GSYİH ile ilgili borç miktarı Avrupa Birliği’ndeki en düşük borçlardan biri ve bu nedenle hükümetin krize yanıt verecek bütçe alanı vardır.”

Polonya, enflasyonun bu yıl artması beklenen tek AB ülkesi. Ancak kaydedici, ISBnews’e “enflasyonun kontrol altında” olduğuna inandığını söyledi.

Bununla birlikte, Polonya ekonomisi “hem arz hem de talep sıkıntısı, tüketiciler ve yatırımcılar arasında belirsizlik” ve “ihracatın üzerinde olumsuz etkisi olan [Polonya’nın] en büyük ticaret ortakları arasındaki durgunluklar” ile koronavirüsten kaçamayacak.

KaynakNotes from poland