E- İcra Memurluğu Dönemi Başlayacak

265
Adalet Bakanı Yardımcısı Sebastian Kaleta, “Elektronik gayrimenkul müzayedelerinin başlatılması avantajlar getirmektedir, bu nedenle, geleneksel müzayedelerdeki pandemi durumu ve zorluklar nedeniyle, Ulusal İcra Memurları Konseyi ile işbirliği içinde acilen yasama çalışmaları yapmaya karar verdik. Daha fazla şeffaflık E-müzayedeler yoluyla gayrimenkul satışını mümkün kılmak, hükümetin iddia ettiği gibi, dava faaliyetlerine katılanlar için daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlayacak ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, çok aşamalı yapısı ve potansiyel olarak çok sayıda katılımcı tüzel kişilik nedeniyle özellikle uzun süren gayrimenkulün icrasını önemli ölçüde hızlandırması beklenmektedir. Ek olarak, önerilen çözüm, tekliflerin şeffaflığını artırmak ve işbirlikçi teklif sahiplerinin etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasına olanak sağlamaktır.” şeklinde pandemi koşullarının yeni bir sonucunu bizlere belirtmiştir.
Kaleta, “İcra memurlarının işleyişine ilişkin reformumuz büyük başarı getirdi. Etkinlik önemli ölçüde arttı, ancak en önemlisi icra memurlarına olan güveni azaltan durumları ortadan kaldırdık. Elektronik teklif verme, bu sistemi iyileştirmenin bir başka adımıdır. Projenin Sejm’in de desteğiyle bir araya geleceğini umuyoruz. Elektronik yollarla ihale, sadece alacaklının talebi üzerine yapılacaktır. Bu tür bir teklif belirtilmezse, mevcut modda yürütülecektir..” diyerek meclisten de destek görmek istediklerini belirtti.
Elektronik yollarla ihale yapma başvurusu, ihalenin hem birinci hem de ikinci tarihinde yapılabilir. İhale BİT sisteminde yürütülecektir. İcra memuru, ihale bildirimini Ulusal İcra Memurları Konseyi’nin web sitesinde yayınlayacaktır. E-ihale, işleyen elektronik müzayedelerde olduğu gibi bir hafta sürecek. Bu çözüm, teklif sahiplerine bilinçli bir karar vermeleri için daha fazla konfor ve koşullar sağlayacaktır. Öte yandan, devam eden uygulama perspektifinden, mülkün satışından mümkün olan en yüksek fiyatı sağlayacaktır.