Home Kültür En Uğursuz Gün!

En Uğursuz Gün!

En Uğursuz Gün!

Bu sabah Polonyalılar, en uğursuz güne uyandı! Ne zamanki ayın 13 ü bir Cuma gününe denk gelirse, o gün herkeste bir panik havası olur. Öyle ki bu bir fobi haline gelmiştir ve bu fobinin adı da paraskevidekatriaphobiadır. Yani 13. Cuma korkusu. Her yıl en az bir kere en çok 3 defaya mahsus denk gelebilen bir durumdur. 2020 yılı boyunca 13. Cuma, ilk defa Mart ayına denk gelmişti ve sonrasında da Kasım ayına. 2021 senesinde ise ilk ve son defa Ağustos ayına denk geldi. O da bugün!

Bu batıl inanç; Polonya, Estonya, Almanya, Finlandiya, Avusturya, İrlanda, İsveç, Danimarka, Slovakya, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Bulgaristan, İzlanda, Belçika ve Filipinler gibi ülkelerde aynı anlama sahiptir. Şüphesiz ki günümüze kadar gelmiş olan hurafelerin bir toplumsal yaşanmışlık boyutu vardır. Peki ama 13 sayısı, Cumaya geldiğinde bir fobi halinde korkulmasının sebebi nedir?

Rivayetler

Bu gün hakkında söylenen rivayetlerden biri, 13 Ekim 1307 tarihinde yaşanmış olaylara tekabül etmektedir. Tapınak Şövalyeleri 1. haçlı seferinin ardından, çok güçlü bir şekilde ortaya çıkarak Avrupa için tehlikeli bir konuma gelmişti. Bu sebeple de Fransız kralı IV. Philip, Papanın da desteğiyle Tapınak şövalyelerine saldırmış ve onları öldürmüştü. Tarikatın son büyük ustası Jacques de Molay ise, kazığa bağlı olarak yakılmıştı. Böylece bu gün kötülüğün hakim olduğu gün olarak anılagelmiş.

Diğer bir rivayet ise; Hıristiyanlar için Cuma, kötülüğün zafer kazandığı gün olarak kabul edilmiştir çünkü bu tarih, Hazreti İsa’nın ölüm günüdür. Çarmıha gerilme arifesinde gerçekleşen son akşam yemeğine Hazreti İsa ile birlikte on iki havari katılmıştır. 13’üncü Cuma, şeytanın sembolik bir zaferi olarak İsa’nın ölümüne işaret eder.

Bugün Ne Yapılmaz?

Cumanın 13’ünün geldiğini bilenler o gün başlarına bir şey geleceğine inandığı için hayatlarında önemli kararlar almamaya, önemli iş sözleşmeleri yapmamaya, merdiven altından geçmemeye ve kara kedi görmemeye çalışır. Hatta öyle ki, dün (ayın 12 sinde) giydikleri aynı kıyafetleri giyerek, ayın 13.de olduklarını hissetmemeye çalışırlar.

13 ün Anlamı

13 sayısı pek çok kültürde kötülüğü, şeytani olanı sembolize etmektedir. Bu sayının gerek spiritüel boyutu gerekse de mitolojideki yeri hep olumsuz olmuştur. Bazı inanışlara göre, 13 sayısı 12 sayısından sonra geldiği için fazladır. Çünkü 12 sayısı tamamlanmış kutsal bir sayıdır. On iki ay, on iki burç vardır, bir gün 24 saatten oluşur (12+12). Eski Mısırlılar, insan yaşamının on iki aşamaya bölündüğüne, on üçüncüsününse ölüm olduğuna inanıyorlardı. On iki rakamı dünyanın düzenini ve uyumunu simgeliyor. Bu uyuma bir tane daha sayı eklemek düzeni bozar, kaosa, kafa karışıklığına ve yıkıma neden olur.

13 sayısının uğursuz olduğunu gerek bazı hotellerin 13 numaralı odalarının olmayışı gerek bu numarayla adlandırılan bir şeye sahip olmama isteği olarak görelim, ama film yapımcıları ve müzisyenler için çok iş gördüğü de aşikar.