İlk gerçek yeşil evler

48
ilk gerçek yeşil evler
ilk gerçek yeşil evler

VARŞOVA(PCO) – Polonya Yeşil Bina Birliği (PLGBC), konut binalarının çevresel değerini ve yüksek enerji verimliliğini doğrulayan ilk Green House ön sertifikasını verdi. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Łódź’daki Aleja Drzew arazisi nihai sertifikayı almaya hak kazanmalıdır.
Ön sertifika süreci kapsamında, PLGBC 22 yarı müstakil binayı değerlendirdi. Geliştirme sürecinin süresi boyunca, denetçi, geliştirici tarafından beyan edildiği şekilde projenin sürdürülebilirlik özelliklerinin uygulanmasını sürekli olarak değerlendirecektir.
Konut inşaatı için ‘Green House’ çok kriterli değerlendirme sistemi, enerji verimli ve çevre dostu binalar için bir standart belirler. Sertifika, geliştiriciler ve yatırımcılar için konut projelerinin kalitesini vurgulamaları ve Polonya’da sürdürülebilir inşaat ilkelerini uygulamaları için evrensel bir araç sağlama ihtiyacından yola çıkarak oluşturulmuştur.
Polonya’da konut inşaatı için ilk çok kriterli sertifika olan “Green House” sertifikası, PLGBC tarafından dış uzmanlarla işbirliği içinde geliştirildi.