Katolik Kilisesine Yönelik Güven Azalıyor

270

IBRiS tarafından Rzeczpospolita gazetesi için yapılan ankete göre, Polonyalıların çoğunun Katolik Kilisesine karşı olumlu bir tavrının olmadığı sonucuna varıldı. Kiliseye yüzde 39,5 oranında güvenildiği ortaya çıktı. Katılımcılara, Katolik Kilisesine karşı tutumlarını nasıl değerlendirdikleri soruldu ve katılımcılardan % 35 pozitif, % 31 nötr ve % 32 negatif sonucu alındı. % 2’lik bir oranda fikir belirtilmedi. Katılımcıların% 16’sı ise “kesinlikle olumlu” olduğunu belirtti.

Gençlerin (18-29 yaş aralığı) yalnızca % 9’u kiliseye olumlu bakarken % 47’si kiliseyi olumsuz olarak değerlendiriyor, % 44’ı ise tarafsız yaklaşıyor. Gençlerin, kilise hakkındaki olumsuz tepkilerine oranla, yaş arttıkça kiliseye olan güven de artıyor. Yaşlı kesimin kiliseye pozitif baktığı sonucuna varıldı.

Son zamanlarda kiliseye olan güvenin azalmasının sebeplerinden birinin, rahipler tarafından çocuklara yönelik cinsel istismar ve kıdemli din adamları tarafından örtbas edilen istismar iddialarıyla ilgili bir dizi durum olduğu düşünülüyor.

 

Kaynak: Rzeczpospolita