Katolik Piskoposluğu diyakozları atayacak ve evli erkeklerin ayinleri yönetmesine izin verecek

174
Polonya Katolik Piskoposluğu diyakozları atayacak ve evli erkeklerin ayinleri yönetmesine izin verecek.

VARŞOVA(PCO) – Polonya Katolik Piskoposluğu diyakozları atayacak ve evli erkeklerin ayinleri yönetmesine izin verecek

Kielce piskoposluk bölgesi, Polonya Katolik kilisesinde hem bekar hem de evli erkeklerin diyakoz olarak atanmasına izin veren en son bölge olacak; bu da müjdeyi ilan edebilecekleri, inananlara duada önderlik edebilecekleri ve vaftiz, evlilik ve cenaze törenlerini yönetebilecekleri anlamına geliyor.

Diyakonluk Polonya’daki Katolik kilisesinde yeni bir hizmet şekli değil ancak resmi istatistikler diyakonların sayısının hızla arttığını gösteriyor. Bu gelişme, yeni atanan rahiplerin ve ilahiyat fakültelerine katılan öğrencilerin sayısının azaldığı bir döneme denk geliyor.

Kielce Piskoposu Jan Piotrwoski, “Kutsal Babamız Francis’in teşviklerine cevaben, erkeklerin daimi diyakozluğa katılmaları için hazırlık başlatmak istiyoruz,” dedi. Papa Francis geçen yıl diyakozları “Kilise’de hizmetin koruyucuları” olarak adlandırmıştı.

Diyakozluk hem 35 yaşını doldurmuş ve en az beş yıldır evli olması gereken evli erkeklere hem de 25 yaşını doldurmuş olması gereken ancak diyakoz olduktan sonra evlenemeyecek olan bekâr erkeklere açıktır. Adayların ayrıca “lekesiz bir itibara” sahip olmaları gerekmektedir. Başvurmak için ilahiyat fakültesinden mezun olmaları gerekmektedir. Diyakoz olduktan sonra vaaz verme, öğretme ve ayinleri yönetme gibi çeşitli görevlerde yer alabilirler. Ancak diyakozluk da rahiplik gibi Katolik kilisesinde kadınlara kapalıdır. Daimi diyakonluk yirmi yıl önce Polonya’da uygulamaya konmuştur. Ancak 2008 yılına kadar ilk diyakoz atanmadı ve ancak son yıllarda önemli sayıda diyakoz katıldı.

Polonya episkoposluğunun verdiği bilgiye göre, Polonya’da görev yapan 87 diyakondan 30’u sadece bu yıl atanmıştır. Piskoposluk, 2019 gibi yakın bir tarihte toplamda sadece 30 diyakoz bulunduğunu, ancak “Polonya’da giderek daha fazla erkeğin daimi diyakozluk hizmetine girdiğini” söylüyor.

Papaz yardımcısı sayısının artması, rahiplik eğitimi almak üzere ilahiyat fakültelerine giden öğrenci sayısının azaldığı bir döneme denk geldi. Ancak Kielce kilisesinin bir sözcüsü Gazeta Wyborcza’ya yaptığı açıklamada, diyakozları göreve getirme kararlarının “ilahiyat fakültelerine başvuranların sayısındaki düşüşle hiçbir ilgisi olmadığını” söyledi. “Piskopos birkaç yıldır diyakozluğu yeniden kurmayı düşünüyordu ve rahiplerin yerini alacak bazı yedekler aramıyor,” diye ekledi.

Devlet araştırma ajansı CBOS’a göre, son 20 yılda Polonya’da rahiplik için aday sayısı %60 oranında azaldı. Bazı ilahiyat fakülteleri faaliyetlerine devam edebilmek için yeterli sayıda öğrenci çekmekte zorlanıyor.