Mitolojiden Dine Lilith

589

MİTOLOJİDEN DİNE LİLİTH !

Lilith, Musevilik ve Hristiyanlık inançlarında Adem’in ilk eşi olarak kabul edilir. Talmud’da yer alan Yaratılış Bölümünün birinci kısmında; Adem ile beraber bir dişi yaratıldığından, ikinci kısmında ise Adem’in kaburga kemiğinden bir dişi yaratıldığından bahseder.Tevrat’ta net anlatılmamasına rağmen, Musevi dini kaynaklarında ikinci kısımda bahsi geçen Havva’nın Adem’in başka bir karısı olduğu, birinci kısmında ise Lilith’in ilk karısı olduğuna inanılır. İbranilerin eski inanışlarına göre Lilith, Adem ile aynı zamanda ve aynı anda yaratıldığından Adem’in kendisine eşit olduğu görüşündedir. Adem ile birlikte olmayı şiddetle reddeder. Adem ısrar ettiğinde ise büyü ile kaçar ve onu terk eder. Melekler geri getirmek için Lilith’i bulur ama kendisi Kızıldeniz ile birlikte olduğundan yüzden fazla cin çocuğu olduğunu, bu nedenle artık Adem’e sadık olamayacağını bildirir. Bu arada tanrı Lilith’i durdurmak için üç melek gönderir. Melekler Lilith’e eğer geri dönmezse her gün bir çocuğunu öldüreceklerini söylerler ve geri dönmediği, tanrıya ve Adem’e itaat etmediği her gün için bir çocuğunu öldürürler. Bunun üzerine Lilith, Adem ile Havva’nın soyundan gelenlerin çocuklarını öldürmeye başlar. Rivayete göre, erkekleri doğduktan sekiz gün, kızları ise yirmi gün içinde öldürmeye çalışır. Bugün dünyada var olduğuna inanılan cinler Adem ile Lilith’in ve Tuval Kabil eşi Naama’ın birlikteliğinden meydana gelmiştir. Adem ile Havva’nın sınırlı hayat ile lanetlenmeden önce, cenneti terk ettiğinden ölümsüzdür. Lilith’den sonra Tanrı, ismi bilinmeyen bir başka eş daha yaratır ve Adem’de bu yaratılışı seyreder. Gördüklerinden çok etkilenir, yeni eşi kabul etmez. Üçüncü olarak, daha sonra Âdem’i uyutur ve kaburga kemiğinden Havva’yı yaratır. Havva, Adem’in bir parçasından yaratıldığından ona tabi olur.

LİLİTH TÜRKLERDE VAR MI?
Bütün bunlara ek olarak, Lilith islamiyette yer almamasına rağmen, Türk Mitolojisinde “Albastı ya da Al Karısı” ismiyle kendine bir yer bulmuştur. Türklerde al basmasın diye lohusa kadının yanına Kur’an konulur veya lohusa kadın kırmızı kurdele takar. Yine buna benzer olarak, lohusa kadın yalnız bırakılmaz. Çünkü, Lilith’in, yani Türk Mitolojisindeki ismiyle Al Karısının yeni doğan çocuğa zarar vermesinden korkulur. Sonuç olarak, Adem’in ilk karısı Lilith; feminismin ilk öncüsü, ataerkil topluma baş kaldıran ilk asi dişi olarak betimlenebilir. Ancak, bunların yanında bütün kötü varlıkların anası ve bizim soyumuzun düşmanıdır.