Olağandışı Łódź!! Corpus Christi’de renkli gelenek büyük halılar..!!

496

Corpus Christi alayı için çiçek halı geleneği Polonya tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Temsilcisi Listesi için sunulan bir başka uygulamadır. Bu gelenek 200 yılı aşkın bir süredir sürekli olarak varlığını sürdürmektedir. Çiçek halısı geleneği, Spycimierz (Łódź Voyvodalığı) ve Klucz, Olszowa, Zalesie Śląskie ve Zimna Wódka (Opole Voivodeship) şehirlerindeki Katolik kilisesinin ayinlerindeki tatillerden biri olan Corpus Christi’nin kutlamasıyla ilişkilidir.

Bu şekilde, ikamet yerine bağlılıklarını ifade ederler ve kendilerini cemaat topluluğunun üyeleri tarafından yürütülen faaliyetlerle özdeşleştirirler. Corpus Christi kutlamaları için çiçek halıları döşemek, geleneğin yıldan yıla yetiştirilmesini sağlayan sakinleri entegre eder. Çok nesilli aileler, geleneksel olarak her yıl çiçek halılarının düzenlenmesinde yer alan gelenekleri yetiştirmekle uğraşırlar. Polonya halkı bu geleneğin nesillere aktarımını sürdürmek istiyor.