“Özel depolar iflasla karşı karşıya”

88
"Özel depolar iflasla karşı karşıya”

VARŞOVA (PCO)– Polonya Kömür Satıcıları Ekonomi Odası Başkanı Łukasz Horbacz özel depoların durumu hakkında konuştu. “Yerel yönetimlerin sübvansiyonlu rekabeti devreye girerse, özel depolar iflasla karşı karşıya kalacak ve 15-20 bin kişi işini kaybedecek. Yakıt depolarının büyük ölçüde küçük aile işletmeleri olduğunu hatırlatmakta fayda var” Horbacz ayrıca 500’den fazla yakıt deposu ağına sahip özel kömür satış şirketlerinin ithal hammaddenin dağıtımında iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı ve Devlet Varlıkları Bakanı Jacek Sasin pazartesi günü yerel yönetimlerden belediye şirketlerine ve çeşitli türde işletmelere sahip olarak kömür dağıtımına dahil olmalarını istedi. MAP şefi bu sayede kömürü doğrudan ithalatçıdan satın alabileceklerini ve çok daha düşük bir fiyatla satabileceklerini savundu. Bu fikir önemli sayıda yerel yönetim yetkilisi tarafından eleştirildi. Geçtiğimiz cuma günü Varşova’da bir protesto gösterisi düzenlediler.

Polonya Kömür Satıcıları Ekonomik Odası tarafından yayınlanan bir bildiride şu ifadeler yer alıyor: “Yerel yönetimlerin kömür dağıtımından sorumlu olması fikri ilk başta o kadar gerçek dışı göründü ki bu konuda yorum yapmak istemedik. Bir yakıt deposunda en az bir kez müşteri olmuş herkes, kömür satışının uygun şekilde hazırlanmış arazi, teknik altyapı ve deneyimli personel gerektirdiğini çok iyi bilir.”

Aynı zamanda, Polonyalı Kömür Satıcıları Ekonomi Odası, ” Bu zor dönemde Polonyalıların kömüre en etkili şekilde erişimini sağlamak için herhangi bir ekonomik kuruluşla, hükümetle veya yerel yönetimle iş birliği yapmaya hazır olduğumuzu beyan etmek isteriz” dedi.

“Uygun ekipman ve deneyimli personel ile donatılmış yakıt depoları şeklinde hazır bir altyapı sunarak, Polonya’da kömürün optimum ve etkili dağıtımı için tek rasyonel yönü oluşturuyoruz. Sıfırdan yeni yakıt depoları oluşturmaktansa halihazırda mevcut ve hazır şirketleri kullanmanın çok daha kolay olacağına inanıyoruz.”

Oda temsilcileri, konuya ilişkin tutumlarının “tamamen apolitik” olduğunu ve şirketlerin 2022/23 ısıtma sezonunda kömürü mümkün olduğunca verimli bir şekilde dağıtmak için kullanılabilecek uzun yıllara dayanan deneyimlerine dayandığını vurguluyor.

Polonya Kömür Satıcıları Ekonomi Odası’nın tahminlerine göre, piyasada bu yıl 2,5 milyon tona kadar ısıtma kömürü tükenecek ve bu da talebin neredeyse yüzde 30’una tekabül edecek. Kıtlık esas olarak fındık ve küp tipi kaba kömürde hissediliyor. Bu durum, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından Rus kömürüne uygulanan ambargonun bir sonucudur. Kıtlık, diğer yönlerden deniz yoluyla yapılan ithalatla telafi ediliyor.

Polonya Kömür Satıcıları Ekonomi Odası :“Şu anda yerli ev kömürü neredeyse sadece doğrudan üreticiler, yani kömür şirketleri tarafından satılmaktadır. En büyük tedarikçi, online mağazası kuşatılmış olan Polonya Madencilik Grubu’dur. Oda’ya göre şu anda “özel şirketlerin Polonya kömürü ile ilişkisi kesilerek, yerli kömür dağıtımı kamulaştırılmıştır.”

“Yaklaşık 5.000 perakende kömür ticareti şirketinin yaklaşık yüzde 30’unun bu nedenle kapandığını ya da faaliyetlerini askıya aldığını tahmin ediyoruz. Rus kömürüne uygulanan ambargo sayesinde onlarca özel ithalatçının yerini devlete ait bir düopol aldı. Artık sadece ithal kömürün dağıtımı özel sektörün elinde kaldı.”

Yerel yönetimlerin sübvansiyonlu rekabeti başlarsa, özel depolar iflas tehdidiyle karşı karşıya kalacak ve 15.000-20.000 kişi işini kaybedecek. Yakıt depolarının büyük ölçüde küçük aile işletmeleri olduğunu hatırlatmakta fayda var” dedi.