Polonya AB gaz planına karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikâyette bulundu

97
Polonya AB gaz planına karşı Avrupa Adalet Divanı'na şikâyette bulundu.

VARŞOVA(PCO) – Polonya AB gaz planına karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikâyette bulundu.

Polonya Hükümeti, Avrupa Birliği’nin tüm blokta doğalgaz kullanımını yüzde 15 oranında azaltma planına karşı Avrupa Adalet Divanı’na şikayette bulundu. Varşova, üye ülkeler arasında oybirliği sağlanamadığı için planın AB anlaşmalarına aykırı olarak uygulamaya konulduğunu savunuyor.

Ağustos ayı başında AB acil durum planını üye devletler arasında nitelikli çoğunlukla kabul etti. Polonya ve Macaristan plana karşı çıkarken Varşova, Brüksel’in bir alanda fedakarlık ve dayanışma isterken diğer alanlarda bunu yapmadığını savundu.

Polonya Hükümeti o dönemde Avrupa Konseyi’ne yaptığı yazılı açıklamada, “planın içeriğine, özellikle de yasal ve antlaşma temelinin kusurlu olması da dahil olmak üzere ciddi itirazları olduğunu” ifade etti. AB anlaşmaları uyarınca, “Üye Devletlerin enerji karışımını ve enerji güvenliğini etkileyen kararlar oybirliğiyle alınmalıdır. Polonya herhangi bir devletin ya da Avrupa Komisyonu’nun diğer devletlere kısıtlamalar getirmesine karşıdır” dedi.

3 Kasım’da Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta, Adalet Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine hükümetin AB’nin gaz planına karşı ATAD’a şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kaleta, “Yönetmelik anlaşmalara aykırı olarak çıkarıldı ve oybirliği prosedürü kapsamında işleme konulmadı. Bu durum, antlaşmalarda açıkça belirtilmiş olmasına rağmen Polonya’yı veto hakkını kullanma imkânından mahrum bırakmıştır. AB, enerji karışımını şekillendirme yetkisini tamamen devralmak için enerji krizinden faydalanmaya çalışıyor” dedi.

Kaleta, Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın, Avrupa Konseyi’nin “bir Üye Devletin farklı enerji kaynakları arasındaki seçimini ve enerji arzının genel yapısını önemli ölçüde etkileyen tedbirlerde oybirliğiyle hareket etmesi” gerektiğini belirten 192. maddesine dikkat çekti.

Kaleta, gaz planının, AB’nin yıllar içinde “Polonya için yıkıcı yasal düzenlemeler” içeren “enerji alanında yeni çözümler getirdiği” bir dizi yoldan sadece sonuncusu olduğunu savundu. Bir başka örnek olarak da 2030 yılına kadar emisyonları yüzde 55 oranında azaltma planlarına işaret etti.

Hem Kaleta hem de bakanlığının başındaki Zbigniew Ziobro, Polonya’da iktidardaki ulusal-muhafazakar koalisyonun küçük ortağı olan Birleşik Polonya’dan (Solidarna Polska) geliyor. Parti, güçlü bir Avrupa şüpheci çizgi izliyor ve lideri Ziobro, Başbakan Mateusz Morawiecki’yi “Brüksel ve Berlin’in diktasını kabul etmekle” suçluyor. Ayrıca Polonya’nın daha yeşil enerjiye geçmek yerine kömüre güvenmeye devam etmesini savundu.