Polonya dili.

7385

Polonya dili, Hint-Avrupa dil ailesinin Batı-Slav grubuna aittir. Yapısı itibariyle, çekimli ve yapay bir sistem olarak sınıflandırılır. Tek başına bir dil olarak, Polonya dili onuncu yüzyılda gelişmiş ve Polonya devletinin kurulmasında ve kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Polonya dili ondördüncü yüzyıla dek yalnızca çok sayıda bölgeye özgü sözel çeşitlilikler şeklinde varolmuştur. Polonya dili, edebi, süperbölgesel bir dil olarak 15. ve 16. yüzyıllarda sivrilmiştir. Bu durum, Polonya dilinde yazılan kapsamlı Rönesans edebi eserler koleksiyonu tarafından ortaya konmaktadır.

Ana dili olarak Lehçe konuşan kişilerin sayısı 45 milyonu geçmektedir. Bu kişilerin 38 milyonu Polonya’da yaşamaktadır.  Kalabalık Leh grupları ve etnik Lehler nesillerdir Polonya dışında, özellikle de ABD, Kanada, Avustralya, Almanya, Britanya, Fransa, Beyaz Rusya, Kazakistan, Litvanya ve Ukrayna’da yaşamaktadır. Günümüzde, Lehçe Polonya ve dünya çapında akademik çevrelerde ve dil okullarında öğretilen yabancı bir dil olarak popülerliğini arttırmaktadır.

 

POLONYA DİLİNDE YETERLİK SERTİFİKASI İÇİN DEVLET KOMİSYONU

Yabancı Dil Olarak Polonya Dilinde Yeterlik Sertifikası için Devlet Komisyonu, yabancı dil olarak Polonya dilini öğreten başlıca Polonyalı akademi merkezi temsilcilerinden oluşur. Komisyon, sınav tarihlerini belirler, sınav kurulu üyelerini atar, sınavların yapılması için zaruri materyalleri geliştirir, onları kontrol eder ve Polonya dilinde yeterlik seviyesini onaylayan sertifikalar verir.

Yabancı dil olarak Polonya dilinde devlet sertifika sınavlarının başlıca amacı, adayların Polonya dilini nerde çalıştıklarına ve öğrenme sürecinde kullanılan müfredata, eğitsel materyallere ve metotlara bakılmaksızın Polonya dilindeki yeterliği belirlemektir. Polonya dilinde yeterlik, yazılı ve sözlü modern Polonya dilini anlama ve Polonya dilini yazma ve konuşmada kullanma becerisi olarak tanımlanmaktadır.

Yabancı dil olarak Polonya dili sertifikası, Polonya dilinde yeterliği onaylayan tek devlet dokümanıdır. Polonya dilindeki yeterlik seviyelerinin belgelenmesini isteyenler bu tür bir sınava girebilirler. Şimdiye dek, Polonya’da eğitim gören yabancılar arasında Polonya dilinde sertifika sınavlarına girmek oldukça yaygındır.

Polonya’da eğitim gören yabancılar ya da Polonya’daki üniversitelere başvuranlar yabancı dil olarak Polonya dilinde sertifika almakla da ilgilenirler. Sertifika, eğitimlerine Polonya’da devam etmeyi planlayan öğrencileri eğitime başlamadan önce  verilen hazırlık derslerinden muaf tutar.  (26)

Yüksek Öğrenim Kurumları, verilen eğitimin türüne bağlı olarak Polonya dilindeki yeterlikleri hakkında yabancılardan farklı şartlar istemektedir. Sanatsal ve sporla ilgili disiplinlerde (müzik, resim, beden eğitimi çalışmalarında) yabancı dil olarak Polonya dilinde B1 temel yeterlik gerekir. Genelde, diğer fakülteler Polonya dilinde B2 orta seviyede yeterlik istemesi Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı’nın Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Yabancı Dil Olarak Polonya Dili Hakimiyeti Sertifikası için Devlet Komisyonu, Polonya dili sertifikaları hakkında bilgi vermektedir. Bkz. www.certyfikatpolski.pl

 

Lehçe Ders Çalışmak

Polonya Dili Yasası gereğince, tüm Polonya üniversitesi ve kolejlerinde ders, sınav ve diploma tezlerinde kullanılan dil Lehçedir. Bu yüzden, Polonya dilinde ders çalışmak isteyen yabancıların dersleri ve diğer ders biçimlerini anlamaları için Lehçeye hakim olmaları gerekir. Bu nedenle, adayların:

  • Eğitim bakanlığı tarafından belirlenen kurumların birinde Polonya dili hazırlık kursunu tamamlamaları,
  • Yabancı Dil Olarak Lehçe Hakimiyet Sertifikası için Devlet Komisyonu tarafından düzenlenen Lehçe Sertifikası almaları,
  • HEI’dan Lehçe hazırlık ve hakimiyetlerinin derslerin altından kalkmalarını sağlayacak kadar Lehçe bildiklerine dair onay almaları gerekmektedir.

 

Kayna: http://www.highereducationinpoland.org.pl/img/highereducationinpoland/Mfile/66/file.pdf