Polonya Diplomalarının Akreditasyonu

5822

Öğrencilerin üniversiteden mezun olması için aşağıdaki şartları yerine getirmeleir gereklidir:

  • Tüm konular, karma seviye tespitler ve uygulamalı stajlar, belli bir çalışma alanı için konulan çalışma programını kapsayan bütün sınavlardan geçmeleri;
  • Belirlenen tarihte bir diploma projesi sunmaları ve bu proje için geçer not almaları;
  • Diploma sınavından geçmeleri

gerekmektedir.

Öğrenciye mezun olunca Diploma İlavesi (derece, seviy ve uzmanlığı belirten yabancı bir dile çevrilen diplomanın kopyası)  ile birlikte belli bir çalışma alanında çalışmaların tamamlandığını gösteren bir diploma verilir.

Polonya yüksek öğrenim sistemi oldukça gelişmiştir. Sağlanan eğitimin kalitesi gözlenmekte ve düzenli aralıklarla değerlendirilmektedir. Yüksek öğrenimin kalite teminatından sorumlu başlıca Polonya kuruluşları şunlardır: Devlet Akreditasyon Komitesi, Yüksek Öğrenim Genel Konseyi ve Polonya Akademik Okul Rektörleri Konferansı.

POLONYA AKREDİTASYON KOMİTESİ

(Polska Komisja Akredytacyjna – PKA) yüksek öğrenim kalitesini değerlendirmeden sorumlu meşru olan tek kurumdur. Fikirleri ve kararlarının yasal olarak bağlayıcı etkisi vardır. 2009’dan beri ENQA’nın (Yüksek Öğrenimde Kalite Teminatı Avrupa Birliği) tam üyesidir ve resmen kalite güvencesinde güven ve şeffaflığı arttırmak için kurulan Yüksek Öğrenim için Avrupa Kalite Güvencesi’ne (EQAR) kabul edilmiştir.  Devlet Akreditasyon Komitesi, Polonya’da eğitim kalitesinin gelişmesi için çalışan bağımsız bir kurumdur. Komitenin öncelikli hedefi, Avrupa ve küresel akademi alanında uygulanan en iyi modellerle uyumlu eğitim kalkınması standartlarında Polonya kamu ve kamu harici yüksek öğrenim kurumlarını desteklemektir. Bu etkinlikler, Polonya yükek öğrenim kurumlarından mezun olanların ulusal ve uluslararası iş piyasasında üst sıralarda yer almasının sağlanmasını ve Polonya yüksek öğrenim kurumlarının Avrupa kurumları olarak rekabetçiliğini arttırmayı hedeflemektedir. Devlet Akreditasyon Komitesi misyonunu zorunlu eğitim kalitesi değerlendirmeleri düzenleyerek ve yüksek öğrenim kurumları tarafından işleme konan derece programları müracaatları hakkında fikir vererek gerçekleştirir. (bkz. www.pka.edu.pl).