Polonya, kadın girişimcilere en uygun koşulları sağlayan 58 ülke arasından 5. oldu.

308

Polonya, kadın girişimcilere en uygun koşulları sağlayan 58 ülke arasından 5. oldu. Bu veriler, Mastercard Kadın Girişimciler Endeksi (MIWE) çalışmasının dördüncü baskısında sunulmuştur.

Bu raporda; MIWE endeksinin son değeri, üç öğenin ağırlıklı ortalaması alınarak belirlenir. İlki, kadınların yönetici ve uzmanlık pozisyonlarındaki yüzdeleri veya kadınların ekonomik faaliyetleri dahil olmak üzere işgücü piyasasına katılımıdır. İkinci bileşen, kadınların bilgi kaynaklarına ve mali kaynaklara erişimidir. Sonuncu unsur ise, genellikle kadınlar da dahil olmak üzere bir işi yürütmek için uygun koşullardır. Bu unsurlar değerlendirildiğinde Polonya 5. sıraya yerleşti.

Bu yılki sıralamada Polonya, 16. sıradan 5. sıraya yükseldi ve böylece 2020 yılında en çok ilerleme kaydeden iki ülkeden biri haline geldi. Bu yükselişin sebeplerini; küçük ve orta ölçekli işletmeler segmentine yönelik kurumsal desteğin iyileştirilmesi, iş fırsatlarının daha iyi algılanması ve kullanılması ve kadınlar da dahil olmak üzere girişimcilerin kültürel algısının giderek daha iyileşmesi olarak açıklamak mümkündür.

Kaynak:300Gospodarka