Polonya’da burslar ve değişim programları

7572

 

POLONYA HÜKÜMETİNİN BURSLARI

Polonya Hükümeti, çift taraflı uluslararası anlaşmalar ya da yüksek öğrenimden sorumlu Bakanlık kararıyla Polonya devlet üniversitesi ve enstitülerinde ders görmeleri ve araştırma yapmaları için üniversite öğrencileri, araştırmacılar ya da okutmanlara çok sayıda burs vermektedir. Bu kotaya düşen yabancı öğrenci burs başvurularını Polonya Hükümeti ya da diplomatik misyonlar Akademik Tanınma ve Uluslararası Değişim Bürosu’na (Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia I Wymiany Miedzynarodowej – BUWİWM) gönderir. Başvurular burada Büro’nun Polonya’da Yabancıların İstihdamı ve Eğitimi Bölümü tarafından gözden geçirilir. Son kararı Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı verir. (bkz. www.buwiwm.edu.pl).

 

HEIS TARAFINDAN VERİLEN BURSLAR

Polonya Hükümetinin verdiği burslar dışında, kendi burslarını veren çok sayıda Polonya yüksek öğrenim kurumları da vardır. bu burslar genellikle belli bir çalışma alanı ya da belli bir enstitüdeki derece programı ile ilintilidir. Bazı yüksek öğrenim kurumlarının dünyanın dört bir köşesindeki ülkelerin ortak kurumlarıyla anlaşmaları vardır. Mevcut seçeneklerin belli üniversitelein kontrolünden geçmesi gerekmektedir.

AVRUPA BİRLİĞİ BURSLARI

Öğrenciler Polonya HEI’larının aktif olarak katıldığı Avrupa Birliği programlarının biriyle özellikle Yaşam Boyu Öğrenme Programı (LLP), çeşitli alanlarda ve her seviyeden işbirliği fırsatı yaratan eğitsel programlar kapsamında da Polonya’ya gelebilirler.

ERASMUS PROGRAMI (AB/EEA ülkeleri ve Türkiye’den öğrenciler için özel programlar içerir) Avrupa öğrenci değişimini teşvik etmektedir. Değişim programları iki üniversite ya da bölümün karşılıklı anlaşmasına dayanarak koordine edilir. Öğrenciler katılımcı başka bir Avrupa ülkesinde bir yüksek öğrenim kurumunda 3 ila 12 aylık bir çalışma süreci geçirebilirler. Yabancı üniversitede ücret ödemezler ve yurtdışında aldıkları notları evlerine götürürler. Seviye tespit için öğrenci değişkenliği (24)

benzer şekilde yüksek öğrenim öğrencilerinin başka bir Avrupa ülkesinde br ticaret kuruluşu ya da başka tür bir kurumda staj ya da stajyerlik yapmaları olanağını sağlar (bkz. http//: www.ec.europa.eu/education/erasmus; www.erasmus.org.pl)

ERASMUS MUNDUS PROGRAMI dünya çapında akademik mükemmelliyeti ve Avrupa yüksek öğreniminin çekiciliğini desteklemekte ve gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hedeflenen üçüncü ülkelerle işbirliğini teşvik etmektedir. Erasmus Mundus aşağıdakileri desteklemektedir:

  • Lisanüstü seviyesinde ortak programlar ya da AB ile AB dışındaki üniversiteler arasında kurumlararası işbirliği ortaklıklarının kurulması;
  • Lisanüstü seviyede ortak programlar ya da kurumlararası işbirliği bağlamında tek tek öğrenciler, araştırmacılar ve üniversite personeli için ders çalışma, araştırma ya da eğitim dönemleri için burslar;
  • Dünya çapında Avrupa’da yüksek öğrenimin çekiciliğini, profilini, görünürlüğünü ve imajını sağlamlaştırmayı hedefleyen projeleri (bkz: http//: www.eacea.eceuropa/erasmus_mundus; www.erasmusmundus.org.pl).

 

TEMPUS Batı Avrupa, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yüksek öğrenimin modernizasyonunu destekleyen bir programdır. Program, Avrupa Birliği ve ortak ülkelerin ortaklık kurmalarını sağlar ve bu ortaklıklar kapsamında öğrenci değişimleri için burs verir (bkz: http//: www.eacea.ec.europa.eu/tempus; www.tempus.org.pl).

 

LLP programının bir başka unsuru LEONARDO DA VINCI PROGRAMI, öğrenci meslek eğitim projeleri ve yenilikçi eğitim, eğitsel programlar ya da öğretme materyallerinin gelişimi için ekonomik destek sağlar. Bu programın hedefinde mesleki eğitimin başlangıcındaki genç öğrenciler vardır (bkz. http://www.ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1018_en.htm; www.leonardo.org.pl) Eğitim Sisteminin Gelişmesi Vakfı – Yaşam Boyu Öğrenme Programı Ulusal Ajansı (bkz: www.frse.org.plwww.llp.org.pl)

Kaynak: http://www.highereducationinpoland.org.pl/img/highereducationinpoland
/Mfile/66/file.pdf