Polonya’da tazminat anketi

93
Polonya'da tazminat anketi

VARŞOVA(PCO) – Polonyalıların yarısından fazlası Polonya’nın Almanya’dan savaş tazminatı alması gerektiğini düşünüyor.

Onet için yapılan bir IBRiS anketine göre Polonyalıların yaklaşık yüzde 75’i Almanya’nın Polonya’ya tazminat vereceğine inanmıyor ve yaklaşık yüzde 70’i bu konudaki son eylemlerin PiS’in seçim kampanyasının bir parçası olduğunu düşünüyor. Dünya Savaşı sırasında Alman saldırganlığı ve işgali sonucunda Polonya’nın uğradığı kayıplara ilişkin bir rapor perşembe günü Varşova’daki Kraliyet Şatosu’nda sunuldu. Polonya’nın toplam zararının 6 trilyon 220 milyar 609 milyon zloti olduğu, bunun da 1 trilyon 532 milyar 170 milyon dolara karşılık geldiği bildirildi.

Belgenin sunumunun hemen ardından IBRiS Polonyalılara konuyla ilgili tutumlarını sordu. Katılımcılara üç soru soruldu. Ankete katılanların yüzde 52,1’i Polonya’nın tazminat hakkı olduğuna inanırken, yüzde 33,7’si “kesinlikle evet”, yüzde 18,4’ü ise “oldukça evet” yanıtını verdi. Tam olarak yüzde 20’lik bir kesim Polonya’ya tazminat ödenmesi gerektiğine inanmazken, yüzde 14,5’lik bir kesim “kesinlikle ödenmemesi gerektiğine” inanıyor. Katılımcıların geri kalan yüzde 13,5’i ise bu konuda herhangi bir fikir beyan etmedi.

Katılımcıların yüzde 21,3’ü Polonya’nın Almanya’dan para alacağını söylüyor. Yüzde 3,3’ü bu soruya “kesinlikle ihtimal var” yanıtını verirken, yüzde 18’i “kesinlikle ihtimal var” yanıtını verdi. Yüzde 74,5’i ise tazminat alma şansı konusunda şüpheci yaklaşıyor. Yüzde 32,6’sı “hiç şans yok” cevabını verirken, yüzde 41,9’u “şans yok” cevabını verdi. Geriye kalan yüzde 4,2’lik kesimin ise bu konuda herhangi bir fikri bulunmuyor.

Anket, Onet adına Pazar ve Sosyal Araştırma Enstitüsü (IBRiS) tarafından 2-3 Eylül 2022 tarihlerinde ülke çapında 1.100.000 kişilik bir örneklem üzerinde standartlaştırılmış, bilgisayar destekli telefon anketi görüşmeleri yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.