Yabancı Öğrenci Sayısında Büyük Artış – Polonya

7182

OECD ülkeleri arasında yabancı öğrenci sayısının en düşük olduğu ülkelerden biri Polonyadır. Ülkede uzun yıllardır yapılan yatırımlar ve tanıtım çalışmaları sayesinde Polonya’ya gelen yabancı öğrenci sayısında son senelerde ciddi bir artış gözlenmektedir. Özellikle tarihi ve bulunduğu konum sebebiyle yakın ülkeler Beyaz Rusya ve Ukrayna’dan ciddi sayıda öğrenci eğitim amacıyla Polonya’ya gelmektedir.2015-wspolczynnik-umiedzynarodowienia2005 verilerinde Polonya’da öğrenim gören öğrenciler içerisinde yabancı öğrenci oranı % 0,52 iken bu rakam 2015 verilerinde % 3,10 e çıkmıştır.Bu büyük değişim içinde ilk göze çarpan Ukraynalı öğrencilerin sayısındaki anorm artıştır.

2015-wzrost-studentow-z-ukrainy

Polonya genelinde 2005 senesinde toplam 1989 Ukraynalı öğrenci bulunurken bu rakam 2015 senesinde 23.329 sayısına ulaşmıştır bu rakam aynı sene içinde Polonya’da eğitim gören 46.101 yabancı öğrencinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Ukraynalı öğrencilerin ardından en büyük yabancı öğrenci kitlesi 4118 ile Beyaz Ruslar ve ardından 1538 ile Norveçli öğrencilerdir onları 1290 ile İsveçliler, 1188 ile İspanyollar, 1024 ile Türk öğrenciler takip etmektedir. Polonya’da eğitimi tercih eden öğrencilerin %60 ından fazlası bayan öğrencilerdirve yine mezun oranlarına bakıldığında yabancı bayan öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla daha başarılı oldukları gözlemlenmektedir.