Home Kültür Polonya’nın Geçmiş Tarihine Farklı Bir Bakış !

Polonya’nın Geçmiş Tarihine Farklı Bir Bakış !

Polonya’nın Geçmiş Tarihine Farklı Bir Bakış !

Polonya tarihi antik zamanlara kadar gidecek şekilde geriye doğru takip edilebilmektedir. Milattan önce 1300 ve milattan önce 500 yılları arasında Polonya coğrafyasında Lusat kültürünün hakim olduğuna dair izler bulunmaktadır. Milattan önce 400’lü yıllarla beraber bugünkü İrlandalı ve Gallerlilerin kültürel kökenleri oluşturan Keltik La Tène kültürü Polonya coğrafyasında etkili olmuştur.

Milattan önce 400’lü yılların hemen ardından Polonya bölgesine Cermenik kültür hakim olmaya başlamıştır. Milattan sonra 500’lerle beraber Kavimler Göçü fenomeniyle birlikte Cermenik kültür kökenli kabilelerin hemen hepsi Polonya bölgesini terk etmiştir.

Polonya coğrafyasına Baltların ve Slavların yerleşmeye başlaması Kavimler Göçü’yle bölgenin boşalmasının ardından gerçekleşmiş ve modern Polonyalı kimliğiyle ilişkilendirilen Lekit kabileleri bu dönemde bölgeye yerleşmiştir. Tüm uygarlıkların tarihinde olduğu gibi Polonya tarihinde de katliamlar, açlıklar, savaşlar yaşanmış ve bunlar modern Polonyalı milli kimliğini ve kültürel anlayışı derinden etkilemiştir.

Polonyalıların Ataları Lekitler Kimdir?

Lekitlerin tarih sahnesine girişi 1500 yıl kadar önce Polonya topraklarına girişleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Lekitlerin kültürel olarak dahil olduğu grup olan Batı Slavlarının tarihi hakkındaki en eski bilgiler genelde bu kavimlerin milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda Avrupa’nın doğusunda bugünkü Çekya, Slovakya ve Polonya coğrafyalarına yerleşmeleriyle ortaya çıkmıştır.

Batı Slavlar arasında öne çıkan 2 büyük kültürel grup, her ikisi de ilk dönemlerinde göçebe kültüre sahip olan Lekit ve Çek-Slovak kültürleridir. Zaman geçtikçe, Lekit kabileleri arasında en çok siyasi ve askeri güce sahip olan kabile Polan Kabilesi olmuştur. Polan kabilesi ve bugünkü Polonya üzerindeki Lekit kabilelerin çoğunun birleşmesiyle beraber 10. yüzyılın sonunda Polonya Dükalığı kurulmuştur. Polonya kuruluş tarihi, devlet olarak 1. Mieszko’nun Vaftiz edilmesinden 6 yıl öncesine yani 960’a dayanmaktadır. 966 tarihinde vaftizle beraber Polonya devleti, Polonya Dükalığı olmuştur.

Lekit kültürü milliyetçi tarih anlatısı tarafından bugünkü modern Polonyalı kimliğiyle yakından ilişkilendirilmektedir.