Polonya’nın Holokost İddiaları Doğru Mu?

Gerçek nerede?

243
Bakan sözcüsü Jan Żaryn, Polonya’nın Holokost ve Rus bilgi savaşındaki sorumluluğu hakkındaki iftira kampanyasının, Polonya’nın uluslararası arenada tecrit edilmesine ve iftirasına yol açabileceğini, bu da ulusal güvenlik düzeyini etkileyeceğini söylüyor.
Yılın başında Yad Vasem Enstitüsü, “Holokost sırasında Polonya’da Yahudi tıbbı” konulu bir kitabın tanıtımını yapan bir tweet yayınladı ve Żaryn’e göre, tarihi gerçeklerin aksine, Yahudilerin imhasının Polonya’da gerçekleştiğini öne sürüyor. Polonya’nın Holokost sorumluluğu üzerine “birçok İsrail ve Amerikan medyasında”, Alman ve diğerlerinde mevcut yanlış söylemin bir parçasıdır.
Gizli servisler bakanı koordinatörünün basın sözcüsü, 1939’daki Alman ve Sovyet işgalleri sonucunda egemen Polonya devletinin varlığının sona erdiğini ve bunun Almanların Yahudileri yok etme planlarını uygulamadan önce gerçekleştiğini belirtti. Polonya’ya yönelik karalama kampanyasının güvenliğini ve Holokost hakkındaki gerçeği tehdit ettiğini değerlendirdi. Żaryn, bu tür yanlış suçlamaların kamuoyundaki tartışmaların kalitesini ve halkın bilinç düzeyini etkilediğini belirtti.
Żaryn,  “II.Dünya Savaşı sırasında Alman ve Sovyet saldırganlığına ve zulmüne kurban giden bir ülkenin riskinin iftiraya uğrama riski yüksektir. Bir gün fail bulunacak. Tüm Polonyalıların II. Dünya Savaşı sırasında cesaret gösterdiğini düşünmek saflık olur.” diyerek konu hakkındaki düşüncelerini vurguladı.
Sözlerine bazılarının Yahudi komşularını soyduğunu, ihanet ettiğini ve hatta öldürdüğünü ekledi. Ancak, bütün bir ulus veya devleti (aslında o zamanlar var olmayan) kara koyunun kötülüklerine dayanarak yargılamanın haksızlık olacağını vurguladı.
Polonyalılar ve Holokost Żaryn’e göre, işgal sırasında Polonyalıların çoğu, son derece zor yaşam koşulları ve diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha ağır baskılar nedeniyle Almanların Yahudilere karşı işlediği suçlara karşı pasif bir tutum benimsedi.
Holokost sırasında Yahudi komşularına yardım etmekle meşgul olan Polonyalıların sayısını tam olarak tahmin etmek zor, “ancak, hainlerden çok daha fazla” dürüst insanların olduğu inkar edilemez diye tahmin ediyor.
Żaryn’in vurguladığı gibi, dünya medyasındaki pek çok makale ve diğer içerik türleri “yanlış” olarak Polonyalıların daha iyi davranmış olabileceğini iddia ediyor ve bu nedenle dünya çapında giderek daha fazla insan, Yahudilerin trajedisinden Polonya’nın sorumlu olduğunu düşünüyor.
Żaryn, “Polonya, düşman bir ülkeyi karalamak ve ona karşı nefret uyandırmak için medyayı kullanma mekanizmasına aşinadır, çünkü uzun zamandır Polonyalıları karalamak ve stratejik avantaj elde etmek için tarihi yalanları kullanan Rusya’nın bu tür eylemlerinin hedefi olmuştur”  diyerek gündemde olan gerçekdışı haberler hakkında yorumlarını belirtti. 
Żaryn, “Kremlin, Polonya’yı uluslararası arenada, özellikle de NATO içinde tecrit altında görmek istiyor, çünkü Polonya için müttefik garantilerini zayıflatmaya ve diğer üye devletleri, ihtiyaç duyulursa onu savunmaktan caydırmaya çalışıyor. Polonya’nın Almanya’nın Yahudileri öldürmesine yardım ettiğine inanılan bir dünyada bu sinsi planı gerçekleştirmek daha kolay görünüyor” diyerek Rusya’nın karalama kampanyasındaki yerini açıkladı. Tarihsel gerçeği manipülasyona karşı korumanın yanı sıra, buradaki çıkar tüm ülkenin ve sakinlerinin güvenliği olduğunu vurguladı.