Salgın sırasında Corpus Christi !!!!!!

643

Corpus Christi Yani Türkçesiyle Katolik Yortusu

Corpus Christi (okunuşu korpus kristi, Latince: İsa’nın bedeni) veya Corpus Domini, Katolik Kilisesi’nin Efkaristiya âyininde (Hristiyanlıkta İsa’nın çarmıha gerilmeden önceki gece havarileri ile yediği Son Akşam Yemeği’nin anıldığı ayin) beyaz ekmek İsa’nın etini, kırmızı şarapda kanını temsil eder. Başrahip ekmeği “corpus christie” diyerek verir insanlara. Onnlarda yerler. Şarabıda içerler İsa’nın kanı olduğunu farzederek.   Litürjide (özellikle Hristiyanlıkta, halka açık dinî ibadetlerin nasıl yapılacağını belirleyen formlar bütünü ) yortuya İsa’nın eti ve kanı yortusu denilir, bâzı yörelerde Prangertag veya Blutstag da denilir. İngilizce ve İspanyolca konuşulan ülkelerde ise Latince Corpus Christi adı kullanılır.

Bu Katolik yortusu, Paskalya’dan 60 gün sonraki Perşembe günü kutlanır ve bu yüzden 21 Mayıs ile 21 Haziran tarihleri arasına düşer. Yortu, Paskalya’dan önceki Kutsal Hafta ve Kutsal Perşembe ile ve İsa’nın Son Akşam Yemeği ile de ilişkilidir. Kutsal Hafta’nın sakin karakterinden dolayı Kutsal Perşembe günü cafcaflı gösterilere izin verilmez. Bu yüzden Katolik yortusu Hamsin Yortusu’ndan iki hafta sonraki Perşembe günü yapılır. Korpus Christi’nin resmî bayram olarak kabul edilmediği ülkelerde ise yortu Pazar günü yapılır.

Şimdi Corpus Christinin ne olduğunu açıkladığımıza göre Polonyadaki durumlara göz atalım. Öncelikle koronavirüsü salgını nedeniyle bu seneki gösteriler kalabalık caddelerde gerçekleşmedi. Bunun yerine Old Town sokaklarında daha mütevazi bir yürüyüş düzenlenmeye karar verildi. Ayrıca bugün Polonya’da resmi tatil olarak geçiyor.