Salgında Ölenlerin Gömüldüğü Mezarlık

438

İnsanlığın, tarih içerisinde yaşamış olduğu en büyük felaketlerden biri olan günümüzü de etkisi altına alan salgınlardır. Avrupa nüfusunun üçte birinin ölümüne sebep olan, antik çağlardan bu yana hüküm sürmüş olan ve ‘Kara Ölüm’ olarak da adlandırılan Veba salgını insanlık tarihi için önemli bir sorun olmuştur. İnsanlar, salgın karşısında gerek çaresiz kalmış, gerekse de bilimsel ve dinsel olarak çareler üretmeye çalışmıştır. Bulunan antibiyotiklerle yok edilmeye çalışılan Veba, aynı zamanda dini kehanetlere de konu olmuştur. Gerek Tanrı’nın bir laneti olarak, gerekse de ölüm döşeğindeki hastalara Tanrı’nın bir lütfu olarak yansıtılmıştır.

Avrupa özelinde büyük bir önem arz eden bu salgın dolayısıyla, dini geleneklerin kuvvetli olarak uygulandığı Polonya’da, ölülerin çoğunluğu kilise bahçelerine gömülmüştür. Bu kiliselerden bir tanesi de, Opole Voyvodalığı’nın Dobrzeń Wielki komününde yer alan Aziz Roch Kilisesi’nin bahçesidir. 17.yy ın ikinci yarısına ait olan bu ahşap kilisenin, o yıllarda veba hastalarını koruduğu iddia edilirmiş. Bu sebeple, ölüler de kilisenin bahçesine gömülürmüş. Aynı zamanda burası, Hristiyanlar için kutsal hac yeri görevi görmektedir ve yılda yüzlerce insan burayı ziyarete gelmektedir.

Kilisenin adı, köpeklerin koruyucusu olan Aziz Roch’a ithaf edilerek verilmiştir. Bütün hayatını, hastaları iyileştirmeye adayan Aziz Roch, en sonunda kendi de vebaya yakalanarak vefat etmiştir. Bu önemli dini kişiyle ilgili de pek çok rivayet vardır. Bunlardan bir tanesi Aziz Roch’un köpeği olan Guinefort hakkındadır. Sahibi vebaya yakalandığı sırada ona yemek getiren bu sadık köpek, sahibi ölünce soylu bir aileye verilerek, bebeklerin koruyucusu olarak Aziz ilan edilmiştir. Bir gün bu soylu ailenin bebeğinin yanındayken bir yılanın bebeğe saldıracağını anlayan Guinefort, yılanı öldürür. Yılanın kanı bebeğe ve köpeğe bulaşır. Eve dönen bebeğin annesi, eşini çağırır ve kanlar içindeki bebek ve köpeği gören eş, köpeğin bebeğe saldırdığını sanarak onu oracıkta öldürür. Ancak sonra anlarlar ki, aslında köpek bebeği korumak istemiştir. Böylece köpeği bahçeye gömerler ve ona ait anıt hazırlarlar, böylece pek çok insan tarafından ziyaret edilen kutsal bir mabet olarak anılmaya başlar. Aziz Guinefort, Hristiyan terminolojisinde köpek olarak yer alan ilk Aziz olarak tarihe geçmiştir.

KAYNAKÇA

https://nereye.com.tr/bebeklerin-koruyucusu-kopek-aziz-guinefort/

https://zabytek.pl/en/obiekty/dobrzen-wielki-kosciol-filialny-pw-sw-rocha