SARS CoV-2 tanı testi sonucu negatif olanların Polonya’da karantina yükümlülüğünden muaf tutulması

467

komunikat

Salgın dolayısıyla getirilen bazı kısıtlamalar, emir ve yasaklar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 22 Ocak 2021 tarihli Bakanlar Kurulu yönetmeliğine (Resmi Gazete Sıra No: 153) istinaden, 23 Ocak 2021 tarihinden itibaren Polonya Cumhuriyeti sınırından giriş yapacak olan kişilerin, ülkeye girişte son 48 saat içinde alınmış negatif sonuçlu herhangi bir SARS CoV-2 tanı testi (tanı testi sonucunu) ibraz etmeleri kaydıyla, karantinaya alınma yükümlülüğünden muaf tutulacağını bildiririz. Ülkeye giriş esnasında, SARS-CoV-2 tanı testinin sonuçlarının Lehçe veya İngilizce olarak Gümrük Muhafaza Memuruna ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de COVID19 PCR testleri yapmaya yetkili laboratuvar ve hastanelerin listesi:

https://saglikturizmi.saglik.gov.tr/TR,25360/yetkili-saglik-tesisleri-ve-araci-kuruluslar.html

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yurt-disi-cikislarinda-test-islemleri.html

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html

Kaynakgov.pl