Skra’nın Mahkemesi Sonuçlandı!

253
28 Ocak 2021’de, Varşova’daki Temyiz Mahkemesi, “Skra” spor kompleksinin şehre taşınmasını emreden ilk derece kararını onaylayan bir karar verdi. Şehrin davası 3 Ekim 2018’de Varşova Bölge Mahkemesine açıldı. Uzun bir hukuki mücadelenin ardından karar açıklandı.
 Varşova’nın başkan yardımcısı Renata Kaznowska, “RKS Skra kulübünün uzun yıllar süren ihmalinin bir sonucu olarak, spor altyapısı bakıma muhtaç hale geldi ve uzun süre tesislerde hiçbir yarışma yapılmadı. Bir an önce bölgeye ve spor altyapısına kavuşmak için her şeyi yaptık ve şimdi başardık. Sonunda onu eski ihtişamına kavuşturmaya başlayabileceğiz.” şeklinde Varşova için çok önemli olan bu kompleksin geleceği hakkında bilgiler verdi.
“Skra” spor kompleksi, 29 Ocak 1974 tarihinde 40 yıllık bir süre için imzalanan bir sözleşme kapsamında sürekli intifa hakkı için RKS Skra Derneği’ne devredildi. Kulübün daimi intifa hakkını devam ettirme çabalarına rağmen, Bölge Mahkemesi kalıcı intifa hakkı sözleşmesini uzatmaya yönelik davayı reddetmişti.
Mahkeme gerekçesinde, RKS Skra kulübünün gayrimenkulün kamusal veya sosyal amaçlar için gerekli olduğunu kanıtlamadığını ve bunun için yeterli fon ayırmadığını belirtti. Daha da önemlisi, tesisin feci teknik durumuna da dikkat edildi. RKS Skra kulübü de sonraki gelişmeler ile birlikte Varşova’dan silindi.
Karar Reddedildi
Yargıtay, 20 Kasım 2015 tarihli bir kararla, sanığın Temyiz Mahkemesi’nin 15 Ocak 2014 tarihli kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetti. 2017’de şehir, kulübü dostane bir çözüme çağırdı ve ardından, 24 Ekim 2017 tarihli duruşmada, nihayet hiçbir şey olmadığında, şehir, gayrimenkulün serbest bırakılması için RKS Skra aleyhine dava açarak faaliyetlerine son verdi.
Şehrin gayrimenkul meselesine ilişkin davası 3 Ekim 2018’de Varşova Bölge Mahkemesine açılmış ve 16 Aralık 2019’da davalının itiraz ettiği davada Varşova lehine bir karar çıkarılmıştır. 28 Ocak 2021’de Temyiz Mahkemesi, mülkün şehre iade edilmesine karar veren ilk derece kararını onadı. Önceki kararlara ve mülkü devralmak için yapılan birçok teşebbüse rağmen, yıllarca birliğe aitti. Temyiz Mahkemesinin kararı, emlak konusunda uzun süredir devam eden bir anlaşmazlığı sona erdiren ve “Skra” spor kompleksini eski ihtişamına kavuşturma fırsatı veren bir karar.
Eski ihtişamını geri kazanacak

Mevcut yöneticinin sorunu çözmeyi zorlaştırmasına rağmen, Varşova Skra’nın tesislerini eski ihtişamına döndürmek için adımlar attı. 21 Haziran 2018’de spor kompleksini modernizasyonu konseptine yönelik mimari ve kentsel bir yarışma yapıldı. Yarışma Ekim 2018’de sonuçlandı.