Ukraynalı mültecilere yardım imkanları kısıtlı

86
Ukraynalı mültecilere yardım imkanları kısıtlı
Ukraynalı mültecilere yardım imkanları kısıtlı

Polonya hükümeti Ukrayna’dan gelen mültecilere gösterdiği cömert karşılama nedeniyle övgü topladı. Ancak Rusya’nın işgali altıncı ayına girerken, yardım görevlileri ve yerel sivil toplum aktivistleri, kritik destek sağlayan gönüllülerin tükenmesi ve yerinden edilenlerin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlarda aksaklık yaşanması nedeniyle, şimdiye kadar nispeten iyi yönetilen mülteci ihtiyaçlarının yakında sorunlarla karşılaşılaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Rusya’nın işgalinden kaçan Ukraynalı mülteci sayısının 1,5 milyon ila 2 milyon civarında olduğu düşünülüyor. Bunların 1,2 milyonu ise koruma için kayıt yaptırmış durumda. Bu rakam, Ukrayna’dan toplam 3.7 milyon mültecinin Geçici Koruma Direktifi (TPD) kapsamında kayıt yaptırdığı AB’deki diğer ülkelerin iki katından daha fazla. Mart ayı başında yürürlüğe giren Geçici Koruma Direktifi, mültecilere Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesinden herhangi birinde en az bir yıl süreyle yaşama, çalışma ve hizmetlere erişim hakkı veriyor. Ukraynalı mültecilerin ise yaklaşık yüzde 90’ı kadın ve çocuklardan oluşuyor. Polonya’da çıkarılan ve TPD’yi ulusal düzeyde uygulayan özel bir kanun, Ukraynalı mültecilere şu hakları veriyor: 18 ay boyunca ülkede kalma; iş piyasasına ve kamu tarafından finanse edilen sağlık sistemine erişim; Polonya okullarına ve üniversitelerine devam etme ve Polonya vatandaşlarıyla eşit düzeyde sosyal yardım ve destek alma hakkı.
Güncel olarak Ukraynalıların günlük ihtiyaçlarını karşılamanın büyük bir kısmı gönüllüler, sivil toplum örgütleri ve belediye yönetimleri tarafından üstlenilmekte. Rapora göre, daha sonraki aşamalarda mültecilerin iş bulmaya ve kendi evlerini bulmaya başlamaları, Polonya’nın sosyal yardım sisteminin boşlukları doldurması ve gönüllüler ile sivil toplumun rolünün aşamalı olarak azaltılması bekleniyor.
Ancak STK çalışanları ve yerel sivil toplum aktivistleri, iş bulan Ukraynalıların bile geçim sıkıntısı çekeceğinden ve savaştan kaçan insanların maddi yardım, psikolojik destek, tıbbi bakım ve daha fazlasını içeren ihtiyaçlarının Polonya sosyal yardım sisteminin karşılayabileceğinin ötesine geçeceğinden endişe duyuyor. Ayrıca Polonya’daki konut piyasasının, eğitim sisteminin ve diğer temel hizmetlerin bir milyondan fazla mülteciyi barındırma kapasitesini arttırmak için yeterince çaba sarf edilmediğini söylüyorlar.