Varşova Ekoloji ve Yönetim Üniversitesi

8199

Polonya’daki ilk devlet dışı üniversitelerden biri  olan Ekoloji ve Yönetim Üniversite
si Polonya’da ulusal ve uluslararasıdüzeyde tanınan bir teknik üniversitedir. 1995 temmuzunda Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla kurulmuş ve 62 numara ile tescil edilmiştir.Üniversitenin kurucusu ve rektörü prof. dr. hab. inz. Jan Misiak’ın İskoç, Paisley Üniversitesi’nin onursal derecesi uzun süre devlet ve devlet dışı üniversiteleri yönetme deneyimi vardır.Varşova’daki Ekoloji ve Yönetim Üniversitesi en iyi araştıran, en eğitsel kadroyu işe alan ve en ileri disiplinler arası izlenceleri uygulayan bir üniversitedir. Üniversitenin teknik kalitesi düşünüldüğünde esas olan, tasarım ve labaratuvar uygulamasına dayalı sınııfları kapsayan uygulamalı sınıflar üzerindedir. Öğretim kadromuz, 4000’den fazla öğrenciye ders veren üç yüzden fazla personelden oluşur.

Kaynak: http://www.polandstudy.com.tr