Worclaw Üniversitesi

6807

Üniversitenin verdiği tüm diplomalar dünyanın her yerinde geçerlidir.
Programlar Ulusal nitelik değerlendirme sistemi onaylıdır.

Tüm fakülteler, en az bir adet İngilizce yüksek lisans programı ve lisans seviyesinde birkaç adet İngilizce program sunar. Ünivrsite, her yıl 9000 mezun vermektedir.
Bugün, üniversitenin öncelikli odağı bilimsel araştırmadır.
Burslu öğrencilerin Polonya ve dünyanın başka yerlerindeki yüksek lisans kurumlarından akademi üyesi araştırmacılarla çok sayıda bağlantısı vardır. Üniversite dinamik biçimde gelişmektedir. Araştırma kalitesi üst sıralarda yer almış, çeşitli prosedür ve düzenlemelerin yanı sıra programlarında uluslarası standartlara uyduğuna hükmedilmiştir.
Wroclaw Üniversiesi’ nin, hem eğitim kalitesine hem de “uluslarasılaşma”ya ilişkin olarak çeşitli listelerde üst sıralarda yer alması bunu yansıtmaktadır. Üniversite politikasının önceliklerinden biri, araştırma, öğretim ve öğrenci değişiminde uluslararası işbirliğini geliştirmektir.

Wroclaw Üniversitesi

 

Lisans
Bölüm Harç
Arkeoloji 3000€
Avrupa kültürü 3000€
Bio teknoloji 3000€
İngiliz dili ve Edebiyatı 3000€
Kimya 3000€
Klasik ve Avrupa kimliği 3000€
Siyasal bilgiler 3000€
Yüksek lisans
Bölüm Harç
Ampirik ve Dilde teori 3000€
Avrupa kültürü 3000€
Gazetecilik ve İletişim 3000€
İngiliz dili ve Edebiyatı 3000€
İşletme ekonomisi 3000€
Kimya 3000€
Kültürlerarası diyalog 3000€
Reklamcılık markalaşma ve Halkla ilişkiler 3000€
Siyasal bilgiler 3000€
Sosyoloji 3000€
Turizm 3000€
Uluslararası İlişkiler 3000€
Uluslararası ve Avrupa hukuk 3000€
Yönetim ve Uluslararası organizasyonlar 3000€
Doktora
Bölüm Harç
Tüm branşlarda 4000€

 

Kaynak: http://www.polandstudy.com/tr/