Wroclaw’da Karol Lipinsky Müzik Akademisi

6464

Karol Lipinsky Müzik Akademisi, sanatsal, bilimsel ve öğretim aktivitelerinin uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde içiçe geçtiği müzik kültürü için önemli bir merkezdir. Akademi her daim 600 öğrenci – enstrümantalistler, vokalistler, orkestra şefleri, müzik teorisyenleri, müzik terapistleri, öğretmenler, kilise müzisyenleri ve müzik hayatı organizatörleri – eğitmektedir. Öğrenciler, fevkalede uzmanlar eşiliğinde çalışarak bilgi ve beceri edinmektedir.