Yaşayan Ejderha Krakow

811

YAŞAYAN EJDERHA KRAKOW !

Kulağa tuhaf geliyor öyle değil mi ? O halde Krakow’un ejderhalar şehri olduğunu bilmiyor ya da duymadınız 😊 O zaman gelin beraber öğrenelim.

Efsane bu ya, Wawel Tepesi’nde yaşayan ve adını bulunduğu tepeden alan Wawel Dragon,  Köylülerin koyunlarını ve genç kızları yiyerek beslenen ve bu bölge de yaşayan halkın korkulu rüyasıydı. Zamanla ejderha yüzünden bölgede kralın kızı dışında hiçbir genç kalmaz. Kral, ejderhayı ortadan kaldıranın kızıyla evleneceğini ilan eder. Bunun üzerine bölgede yaşayan bir çoban olan Krak, koyun postunu kömürle  bazı kaynaklara göre tuzla doldurup ejderhanın yemesi için tepeye bırakır. Bu tuzağa düşen ejderha, koyunu yedikten sonra aşırı susadığı için ölünceye kadar su içer ve ölür. Bu sayede Krak yaptığı bu zeki planın meyvesi olarak hem prensesle evlenir hem de ismi bu kente verilir. Sadece kente Krak’ın ismi değil ayrıca Wawel Dragonunun şehrin bölgesel simgesi haline geldiğini ve turizm açısından dikkat çektiğini de eklemek isteriz 😊

Wawel Dragon efsanesi İncil’de yer alan Daniel ve Babil ejderleri ile benzer noktaları vardır. Ancak Krakow hikayesinin Hristiyanlık öncesine dayanan kökleri bulunduğuna inanılır.

Wawel Dragon, efsanesi sadece kötülüğün simgesi olmak dışında, bazı tarihi olaylara da tanıklık etmiş olduğu da söyleniyor.

Bazı tarihçilere göre ejderha, altıncı yüzyılın ikinci yarısında Avarların  Wawel Tepesi’ndeki varlığının bir simgesidir ve canavar tarafından kaçırılan kurbanlar, onlar tarafından istenilen haracı simgelemektedir. Efsaneyi  insan kurbanlarına bir gönderme veya  daha eski, bilinmeyen bir mitin parçası olarabileceği de söyleniyor.