Yeraltı Şehri Szczecin

489

Polonya’nın 7. Büyük şehri olan Szczecin (telaffuzu Şiçeçin) şehri, tarih içerisinde önemli bir konumda bulunmaktaydı. Uzun yıllar, Prusya ve Almanya’nın etkisi altında kalan şehir, mimari ve turistik açıdan çok zengin bir yapıya sahiptir. Baltık Denizi’ne kıyısı olan şehir, 2. Dünya Savaşı zamanlarında ‘Büyük Szczecin Şehri’ adıyla anılıyordu. Günümüzde de ‘Avrupa Tuğla Gotik Rotası’ olarak anılır.

Önemli stratejik konumu sebebiyle çok sayıda saldırıya da maruz kalmıştır. Bu sebeple sadece yer yüzeyinde değil yer altında da yapılanmalar oluşmuştur. Özellikle de hava saldırılarından korunmak amaçlı yer altı sığınakları oluşturulmuştur. Öyle ki bu sığınak müze haline getirilmiştir. 1941 yılında Alman hükümeti tarafından 5 kat derinliğinde bir uçak savar sığınağı inşa edilmiştir.

Hala var olan yer altı yapılanması, şehrin hafızasını diri tutan bir oluşumdur. Savaşların dünya üzerindeki zararlı etkisine farkındalık oluşturmak amacıyla tarihi ders olacak nitelikte bu müze açılmıştır ve Benjamin Franklin’in sözü ‘Hiçbir zaman iyi bir savaş, kötü bir barış olmadı’ ilke edinilmiştir. Szczecin’de tren istasyonunda trenin gelmesini bekleyen herkesin erişebileceği, tam da istasyonun altındadır bu sığınak.